Efektywność zespołu a struktura organizacji

Doświadczeni menadżerowie potwierdzą, iż nie wszystkie zadania powinny opierać się na pracy zespołowej – niektóre powinny być wykonywane od początku do końca przez jednego człowieka, specjalistycznie przygotowanego do jego wykonania. Kiedy już odpowiemy sobie twierdząco na podstawowe pytanie o zasadność budowania zespołu pracowniczego powinniśmy stworzyć odpowiedni ekosystem dla jego funkcjonowania. Trudno przecenić znaczenie odpowiedniego otoczenia organizacyjnego. Na co zatem powinno się zwrócić uwagę w pierwszej kolejności?

Zespół powinien być częścią organizacji dla której pracuje. Jeżeli specyficzna sytuacja organizacji (np. tworzenie kadry alternatywnej) tego nie wymaga - zespół powinien być dobrze umocowany, widoczny, akceptowany. Kilkukrotnie zdarzało się podczas spotkania z Klientem usłyszeć stwierdzenie - "no dobrze, niech się oni bawi, uczą, integrują - ale i tak będzie robić tak jak ja chce". Padały one z ust szefów, którzy odpowiadali za nadzorowanie pracy danego zespołu. Warunkiem pierwszym wydaje się być zrozumienie dla idei funkcjonowania zespołu ze strony przełożonych, którzy aż nadto dosłownie traktują słowa Napoleona, iż "armia baranów dowodzona przez lwa jest bardziej niebezpieczna, niż armia lwów dowodzona przez barana". Zespół powinien mieć wsparcie ze strony najwyższego kierownictwa, które nie bierze udziału w jego pracach. Szef zespołu musi mieć "plecy", szczególnie gdy może zajść okoliczność konfliktu interesów z innym zespołem.

Niestety, często organizacje przypominają Polskę dzielnicową, rozbitą na drobne księstewka, których władcy udzieli toczą ze sobą zaciekłe boje. Rolą wyższego kierownictwa jest zapobieżenie takowemu stanowi. Powinny także zostać określone "reguły kolizyjne" na wypadek konfliktu interesów, czy tez normalnego wejścia w czyjeś kompetencje. Jeśli organizacja ma ustalone priorytety w swoim działaniu - nie powinno z tym być problemu.

Podsumowując - jeśli stoisz na cele organizacji, zadbaj o odpowiednie umocowanie zespołu, a także o legitymizację władzy jego lidera.

Opublikowano: 2011-10-7
Tagi: biznes, komunikacja, zarządzanie, zespół
Poznaj nas


Bartbo Sp. z o.o.
Butryny 100
10-687 Olsztyn
tel. 89 513 32 82
bartbo@bartbo.pl

Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-18:00