Lider w praktyce

Podczas spotkań nasi Klienci zadają nam pytanie o właściwy styl zarządzania własną organizacją, szczególnie w czasach tak wymagających jak obecne – czasy gwałtownych zmian i „kryzysu” – okres w którym planowanie przypomina bardziej wróżenie. Przypomnijmy zatem, iż za D. Goldeman'em (Inteligencja Emocjonalna) możemy wyróżnić następujące style zarządzania:

  • styl dyrektywny - w takiej organizacji nacisk jest położony na podporządkowanie się, rola pracownika jest wykonywanie dokładnych poleceń przełożonego,
  • styl wyznaczający wzorce - tutaj nacisk jest położony na wysoką jakość i zgodność ze wzorcem, pracownik powinien duplikować przyjęty wzorzec w praktyce,
  • styl wyznaczający kierunek - nacisk będzie kładziony na stworzenie i komunikowanie wizji, od pracowników oczekuje się podążania za liderem w wyznaczonym kierunku,
  • styl afiliacyjny - w nim nacisk jest kładziony na dobre relacje w zespole pracowniczym, unikanie konfliktów - pracownicy najcenniejszym kapitałem organizacji,
  • styl demokratyczny - koncentrowanie się na współpracy i wspólnym wypracowywaniu rozwiązań,
  • styl kształcący - nacisk organizacji na rozwój pracowników i zachęcanie do próbowania różnych rozwiązań.

Który z nich jest najlepszy, który najefektywniejszy? To oczywiście zależy od sytuacji, w jakiej znajduje się organizacja, ale także od umiejętności i predyspozycji samego lidera. Warto odwołać się do badań Hay Group, które wykazały, iż liderzy o wysokich kompetencjach EQ wykorzystują minimum trzy różne style przywództwa. Z badań, ale także i z osobistych obserwacji płynie wniosek, iż jakość stosowania oraz liczba stylów przywództwa, które są wykorzystywane, kształtują atmosferę w organizacji. Im więcej ich jest stosowanych, tym lepszy klimat w organizacji będziemy mogli zaobserwować.

Opublikowano: 2011-10-10
Tagi: coaching, szkolenia, zarządzanie, lider
Poznaj nas


Bartbo Sp. z o.o.
Butryny 100
10-687 Olsztyn
tel. 89 513 32 82
bartbo@bartbo.pl

Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-18:00