Narodziny zespołu

Dość powszechnie jest znana koncepcja, która porównuje kolejne etapy funkcjonowania zespołu do ludzkiego życia. Badacze tematu wyróżniają 4 główne fazy:

  • powstania zespołu,
  • konfliktu,
  • stabilizacji,
  • działania.

Czym charakteryzują się w praktyce i jakie działania powinien podejmować lider w każdej z nich? Zespół tworzy się, bądź jest tworzony wokół konkretnego zadania, celu, idei. Podejmując takową decyzję uważamy, iż dane zadanie - ze względu na swoją strukturę - wymaga większej ilości zaangażowanych w nie osób. Możemy także uznać, iż dzięki pracy zespołowej zostanie osiągnięty efekty synergii (2+2>4).

Pierwszą fazę istnienia każdego zespołu charakteryzuje wzajemne poznawanie się i przełamywanie barier psychologicznych. Każdy z członków zespołu ma swoista wewnętrzną mapę świata, swoją zorganizowaną rzeczywistość, wedle której funkcjonuje. Jeżeli pozostali członkowie zespołu nie zaakceptują "indywidualności" bądź tez zainteresowany nie będzie chciał nagiąć swojego "ja" na rzecz pozostałych - zespół może nie być w stanie funkcjonować. Ta faza to także budowanie wzajemnego zaufania w codziennych, zwyczajnych sytuacjach, przed którymi stawia nas życie. Uczymy się swoich reakcji, ale także poznajemy swoje miejsce w szeregu. Zaczynają się także kreować tzw. naturalni liderzy, którzy są w stanie przejmować przewodnictwo w zespole.

Jak zatem powinien zachowywać się lider (autor pomysłu utworzenia zespołu)? Niewątpliwie działać jak katalizator reakcji w nim zachodzących. Powinien zachęcać, także swoim własnym przykładem, do współdziałania, wymiany wiedzy, wzajemnej pomocy. Powinien także generować pomysły i poddawać je pod osąd zespołu. Nade wszystko powinien wychwytywać ewentualne braki i niedoskonałości, które należy skorygować. Z życia praktycznego dodam, iż miałem przyjemność pracować dla młodej organizacji, która tworzyła wiele zespołów roboczych, którym to powierzano odpowiedzialność za konkretne funkcje w organizacji. Najważniejszą rolą kreatora było sprawdzenia, czy danych zespół dla swojego funkcjonowania posiada wszystkie niezbędne zasoby, np. czy członkowie zespołu posiadają niezbędne kompetencje do realizacji zadania.

 

Opublikowano: 2011-10-16
Tagi: zarządzanie, zespół, lider
Poznaj nas


Bartbo Sp. z o.o.
Butryny 100
10-687 Olsztyn
tel. 89 513 32 82
bartbo@bartbo.pl

Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-18:00