Wynik finansowy a premia menadżera

Początek roku w organizacji to przeważnie czas podsumowań roku minionego, także podejmowanie decyzji w temacie wynagradzania osób zarządzających organizacją. Jedna z konsultowanych przez nas firm zwróciła się z zapytaniem, czy należy wypłacać premie roczne oraz zaległe kwartalne menadżerom, jeśli wynik finansowy organizacji jest ujemny. Czy „kryzys” jest wystarczającym powodem, aby organizacja nie wywiązała się z podjętych zobowiązań wobec  pracowników?

To pytanie przypomina mi dyskusję jaka toczyła się jakiś czas temu w jednym z największych zakładów produkcyjnych w Polsce, będącego częścią światowego giganta - niewątpliwego lidera w swojej branży. Zgodnie z regułami - elementem pakietu menadżerskiego była premia roczna, uzależniona od realizacji celów na danym stanowisku. Niestety - wszechobecny kryzys dotknął także i te branżę, stąd wynik finansowy wiązał się z gigantyczną stratą. Organizacja zdecydowała się jednak na wypłatę premii, gdyż pacta sunt servanda - jeżeli zawarliśmy umowę i choćby była ona niekorzystna - należy jej przestrzegać.

Poza tym, w biznesie podobnie jak w medycynie - operacja może się udać, ale pacjent może nie przeżyć. Menadżer wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności, działając zgodnie z tzw. pragmatyką zarządczą - może nie osiągnąć zakładanych efektów, choć wypełnił swoją rolę wzorowo. Trzeba także pamiętać, iż tak jak wynik ekonomiczny jest jednym z parametrów oceny pracy managementu, tak samo jakość pracy managera jest jedną ze składowych wpływających na wynik ekonomiczny. Należy o tym pamiętać szczególnie tera, kiedy przedsiębiorstwa działają pod "presją kryzysu" i niektóre z nich właśnie kryzysem uzasadniają podejmowane posunięcia, które są nieuczciwe w stosunku do pracujących w nich pracowników.

Opublikowano: 2011-11-14
Tagi: biznes, doradztwo, zarządzanie
Poznaj nas


Bartbo Sp. z o.o.
Butryny 100
10-687 Olsztyn
tel. 89 513 32 82
bartbo@bartbo.pl

Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-18:00