Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna wydaje się być tym czynnikiem sprawczym, który ma decydujące znaczenie w odnoszeniu przez nas sukcesów w życiu.W przeciwieństwie do inteligencji kognitywnej, która nie zmienia się przez całe życie - inteligencję emocjonalną możemy rozwijać, stając się lepszymi każdego dnia.

Składają się na nią cztery umiejętności.
Dwie pierwsze dotyczą naszego "wnętrza", dotyczą nas samych:

  • samoświadomość to zdolność do prawidłowego odczytywania emocji i umiejętność rozpoznawania ich w momencie występowania, to sposób, w jaki reagujesz na poszczególne sytuacje i poszczególnych ludzi,
  • samokontrola jest umiejętnością wykorzystywania emocji w celu uzyskania odpowiedniego rezultatu, oznacza to panowanie nad swoim zachowaniem w każdej sytuacji i wobec każdego człowieka.

Dwie kolejne do naszych relacji z innymi ludźmi, ze światem zewnętrznym, są to:

  • świadomość społeczna czyli umiejętność trafnego odczytywania emocji innych ludzi i prawidłowego rozpoznawania sytuacji, wiąże się ona z rozumieniem myśli i odczuć innych ludzi, nawet jeśli sami mamy na dany temat odmienne zdanie,
  • zarządzanie relacjami to zdolność rozumienia emocji (zarówno swoich, jak i innych ludzi) i wykorzystywanie tej wiedzy do budowania dobrych relacji z otoczeniem, umiejętność używania świadomości emocji do jasnej i przejrzystej komunikacji oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Tak jak stwierdzilismy - inteligencję emocjonalną możemy rozwijać - także na szkoleniach.

Opublikowano: 2011-12-9
Tagi: coaching, szkolenia, lider
Poznaj nas


Bartbo Sp. z o.o.
Butryny 100
10-687 Olsztyn
tel. 89 513 32 82
bartbo@bartbo.pl

Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-18:00