Czy trudniej szkolić menadżerów?

Skuteczne szkolenie powinno być nastawione na doskonalenie osobowości uczestnika. Dzieje się to między innymi dzięki interakcjom z innymi uczestnikami – czyli dzięki uzyskiwaniu tak zwanego feedback’u – informacji zwrotnej.

Jeśli feedback jest przekazywany właściwie to umożliwia zmianę myślenia, refleksję dotychczasowym postepowaniem, zmianę automatycznych reakcji na bodźce oraz wykształcenie i stosowanie nowych sposobów reakcji.

Rozwój jakichkolwiek kompetencji czy umiejętności zależy od naturalnych predyspozycji, motywacji do doskonalenia siebie, otwartości na informację z otoczenia (feedback), a także z chęci skorzystania z pomocy trenera, wykładowcy, nauczyciela.

Należy pamiętać, iż utrwalony wewnętrznie sposób naszego działania jest nieświadomie reprodukowany – postępujemy w podobny sposób w podobnych sytuacjach – jest elementem naszych przyzwyczajeń, co ważne – wymyka się logice. Aby go zmienić na inny musimy wywołać odpowiednie silne uczucie, czemu powinna służyć komfortowa sytuacja szkoleniowa.

Menadżer to ktoś z definicji odpowiedzialny za innych ludzi. Aby móc nimi dobrze kierować powinien doskonale znać samego siebie, a także mieć wysoki poziom wiary we własne kompetencje. Dlatego też, ogół menadżerów cechuje niechęć do przyjmowania z otoczenia zewnętrznego informacji zwrotnych na swój temat. Taka informacja jest traktowana jako osobisty atak, a ten budzi postawę obronną – co z kolei nie jest pozytywnym w przyjmowaniu nowej wiedzy czy kształceniu umiejętności.

Innymi słowy – lęk przed naruszeniem wysokiej samooceny (strąceniem z pantałyku) i możliwym brakiem akceptacji ze strony otoczenia nie powoduje refleksji nad własnym zachowaniem, lecz buduje wrogość, opór, często agresję w stosunku do osób udzielających informacje zwrotne.

Trening menadżerski jest tak skonstruowany, aby był czasem refleksji nad samym sobą, czasem ćwiczeń w warunkach „laboratoryjnych” – z zachowaniem relacji partnerskich oraz pełnej dyskrecji. Należy także pamiętać, iż trening menadżerski nie jest rodzajem assessment center – podczas niego nie formułujemy ocen zawodowych.

Zapraszamy zatem na szkolenia menadżerskie z zachowaniem powyżej opisanych zasad.
 

Opublikowano: 2012-02-14
Tagi: biznes, szkolenia, lider
Poznaj nas


Bartbo Sp. z o.o.
Butryny 100
10-687 Olsztyn
tel. 89 513 32 82
bartbo@bartbo.pl

Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-18:00