Motywacja 1.0

Żyjemy w czasach permanentnego postępu we wszystkich dziedzinach życia. Z tego powodu nie należy się dziwić, iż zarządzanie organizacjami posiada równiej kolejne wersje czy generacje. Dawne teorie, choć dalej stosowane w praktyce – nie zapewniają już takiej skuteczności jak niegdyś, często powodują kłopoty, w konsekwencji zakończenie działalności.

Niechlubnym przykładem może być proces motywowania pracowników. Gro pracodawców dalej uznaje tak zwaną piramidę potrzeb A. Maslowa jako podstawę konstruowania systemów motywacyjnych. Jak pamiętamy ten wybitny uczony wyszczególnił pięć grup potrzeb, które ułożył hierarchicznie. Były to potrzeby fizyczne, bezpieczeństwa, przynależności, potrzeby szacunku i uznania oraz samorealizacji. Dodatkowo twierdził, iż potrzeby wyższego rzędu mogą być zaspokojone po zaspokojeniu potrzeb rzędu niższego. Mówiąc innymi słowy – jeśli moje potrzeby biologiczne są zaspokojone zaczynam szukać spełnienia kolejnych w hierarchii – potrzeb bezpieczeństwa. I tak wspinam się po drabince potrzeb, aż dojdę do samorealizacji.

Model ten dość łatwo można przenieść na grunt organizacji. Kiedy pracownicy zaczynają otrzymywać godziwe wynagrodzenie, kolejnym krokiem będzie domaganie się od pracodawcy bezpiecznego i komfortowego stanowiska pracy. Kiedy je uzyskają, będą chcieli efektywnie układać stosunki interpersonalne – pracować w „zgranym” zespole. I tak dalej.

Teoria A. Maslow’a została opublikowana 1954 roku. Zachowuje wiele ze swej aktualności, ale także wymaga wielu uzupełnień. Bo jak na przykład wytłumaczyć tworzenie poezji w obozie koncentracyjnym? Jak może dochodzić po powstawania społeczności wewnętrznych w organizacji (współpracownicy spotykają się w czasie wolnym by spędzać ze sobą czas) pomimo, iż organizacja nie dba właściwie o ich finanse.

Czy to znaczy, iż organizacje które stosują „motywację 1.0” nie są skuteczne? Oczywiście, że nie – tylko jeśli działają dobrze pod tym modelem – jak bardzo dobrze działałby dzięki kolejnej generacji.

Opublikowano: 2012-02-28
Tagi: zarządzanie, lider, motywacja
Poznaj nas


Bartbo Sp. z o.o.
Butryny 100
10-687 Olsztyn
tel. 89 513 32 82
bartbo@bartbo.pl

Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-18:00