Delegujesz? Zlecasz? Przewodzisz? Rozpoznaj swój gatunek!

Delegowanie to czasowe przekazanie przez menedżera wykonywania części jego zadań i uprawnień podwładnemu lub zespołowi z zachowaniem ostatecznej odpowiedzialności za realizację przekazanego zadania. Zdajemy sobie sprawę, iż trudno wyobrazić sobie współczesną organizację, której to zjawisko byłoby obce, wszak „gubi się, kto sam pracuje” (przysłowie chorwackie).
Nie będę tutaj przytaczał żadnych poważnych teorii, zasad czy prawideł dotyczących delegowania – a zgoła coś odmiennego. Otóż w Internecie napotkałem na anegdotę, której autorem jest Amerykanin M. L. Myce. Miał on zwrócić uwagę Towarzystwu Ornitologicznemu USA na istnienie żyjących w organizacjach nowych gatunków ptaków nazwanych przez niego Delegatos americanum. Jego lista została uzupełniona przez H. Koontz’a i C. O’Donnell’a. I tak powstała fantastyczna typologia:

 • dudek nieufny – kierownik, który zleciwszy wykonanie zadania pracownikowi nie zostawia go w spokoju, lecz „wisi” mu nad głową,
 • cietrzew – bacznie czuwa nad stadkiem i zacietrzewia się, jeśli przyjęty przez pracownika sposób wykonania zadania odbiega od jego nawyków czy wyobrażeń, choćby nawet sposób pracownika był intersubiektywnie sprawdzalny i prowadził do lepszych rezultatów.
 • raróg – kierownik gotów w każdej chwili do ataku na podległych mu pracowników,
 • dzwoniec – ma zwyczaj pochylania się nad ramieniem podległej mu ofiary i wydawania dźwięków: „a fe”, „a fe”,
 • pterodaktyl szufladkowy – gatunek, który zatrzymał się w ewolucji od tysięcy lat i świetnie prosperuje w warunkach współczesnej biurokracji,
 • jastrząb biurokrad – bardzo sprytny kierownik żerujący na pracy innych. Gatunek dobrze znany i często wielce szanowany,
 • kukułka biurowa – bardzo pospolity gatunek. Podrzuca innym to, czego sam nie umie lub nie chce zrobić.
 • dziobak gwałtownik – kierownik, który nigdy jasno nie sprecyzował zadań i uprawnień pracowników. Daje mu to okazję do trzaskania pięścią w stół w sytuacjach dla niego wygodnych,
 • turkawka żałobna – kierownik o melancholijnym usposobieniu, ubolewający, że nie ma pracowników, którym mógłby powierzyć podejmowanie decyzji,
 • pełzacz – formalnie deleguje zadania i uprawnienia pracownikom, a następnie „pełza” po organizacji i załatwia sam naj-drobniejsze sprawy, tym samym odbierając pracownikom inicjatywę,
 • płochacz – uważa, że deleguje uprawnienia pracownikom, ale żąda od nich, by nawet najbłahsze decyzje były z nim uprzednio konsultowane,
 • sęp-grabarz – kierownik siedzący z założonymi ręko-ma i wyczekujący na popełnienie pomyłki przez praco-wnika. „Grzebie” wtedy delikwenta z wielką energią i zadowoleniem.

Najbardziej przy jej opowiadaniu śmieją się szefowi, gorzej jest z pracownikami. Zastanów się zatem, do jakiego typu Ty należysz – czy Twoje delegowanie jest efektywne. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, poznać metody, które wspomogą Cię w tym zakresie – zapraszam na nasze szkolenia.

Opublikowano: 2012-05-21
Tagi: szkolenia, zarządzanie
Poznaj nas


Bartbo Sp. z o.o.
Butryny 100
10-687 Olsztyn
tel. 89 513 32 82
bartbo@bartbo.pl

Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-18:00