Skala wydarzeń życiowych

Podczas jednego z ostatnich szkoleń uczestnik zapytał, czy jest tak iż poszczególne wydarzenia, które przez które spokojnie przechodzimy – jeśli wystąpią łącznie – mogą powodować kryzys. Na to pytanie odpowiada poniższa skala wydarzeń życiowych.

Zachęcam do krótkiej refleksji nad własnym życiem i przyjrzeniu się poniższej liście. Zaznacz poniżej wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce w Twoim życiu w okresie ostatnich 12 miesięcy i dodaj punkty:

 • śmierć współmałżonka 100
 • śmierć dziecka 85
 • rozwód 73
 • małżeńska separacja 65
 • śmierć bliskiego członka rodziny 63
 • zamknięcie w zakładzie karnym lub areszcie 63
 • wypadek, kalectwo lub choroba 53
 • zawarcie małżeństwa 50
 • zwolnienie z pracy 47
 • małżeńskie konflikty / pojednanie z partnerem 45
 • zmiany w stanie zdrowia członka rodziny 44
 • ciąża 40
 • trudności seksualne 39
 • urodzenie się nowego członka rodziny 39
 • zasadnicze zmiany w sytuacji finansowej 38
 • śmierć przyjaciela 37
 • zmiana miejsca lub charakteru pracy 36
 • zmiana nasilenia konfliktów domowych 35
 • pożyczka pieniężna większa niż 3 miesięczne pensje 31
 • zbliżanie się terminu spłaty pożyczki 30
 • syn lub córka opuszcza dom (małżeństwo, studia) 29
 • zmiany w zakresie odpowiedzialności w pracy 29
 • trudności z prawem 29
 • wybitne lub znaczące osiągnięcie osobiste 28
 • żona (mąż) rozpoczyna lub rezygnuje z pracy zawodowej 26
 • zmiany w warunkach życia (np. budowa domu) 25
 • zmiana osobistych przyzwyczajeń 24
 • kłopoty z szefem 23
 • zmiana w godzinach lub warunkach pracy 20
 • zmiana miejsca zamieszkania 20
 • zmiana szkoły 20
 • zmiana sposobu lub ilości wypoczynku 19
 • zmiany w aktywności kościelnej 19
 • zmiany w aktywności społecznej (śluby, wizyty) 18
 • drobna pożyczka 17
 • zmiany związane z nawykami snu (ilość, pora dnia) 16
 • zmiany ilości członków rodziny żyjących pod jednym dachem 15
 • zmiany w przyzwyczajeniach żywieniowych (diety) 15
 • wakacje 13
 • święta 12
 • małe kłopoty z prawem (mandaty) 11

Podsumuj wszystkie punkty, jakie uzyskałeś.
1 - 149 -  brak znacząco obciążających organizm zmian życiowych,
150 - 199 mało obciążające zmiany życiowe,
200 - 299 średnio obciążające zmiany życiowe,
300 i więcej bardzo obciążające zmiany życiowe.

Niezależnie od ilości otrzymanych punktów – warto poznać sposoby indywidualnego radzenia sobie ze stresem, co można zrobić efektywnie na naszych szkoleniach.

Opublikowano: 2012-09-16
Tagi: coaching, rozwój osobisty
Poznaj nas


Bartbo Sp. z o.o.
Butryny 100
10-687 Olsztyn
tel. 89 513 32 82
bartbo@bartbo.pl

Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-18:00