Blog: Szkolenia

Jak delegujesz?

Z zarządzaniem nieodłącznie wiąże się zjawisko delegowania polegające na tym, iż przełożony przekazuje cześć swoich uprawnień swoim podwładnym w celu wykonania określonych, zleconych zadań. Literatura opisuje paradoks delegowania – kierownik oddaje to, co chciałby zachować (władzę), a zachowuje to, co chciałby oddać (odpowiedzialność). H. Sherman wyróżnił dziewięć poziomów delegowania.

czytaj dalej »

Opublikowano: 2012-06-12
Tagi: komunikacja, zarządzanie, lider
Kategorie: Szkolenia

Delegujesz? Zlecasz? Przewodzisz? Rozpoznaj swój gatunek!

Delegowanie to czasowe przekazanie przez menedżera wykonywania części jego zadań i uprawnień podwładnemu lub zespołowi z zachowaniem ostatecznej odpowiedzialności za realizację przekazanego zadania. Zdajemy sobie sprawę, iż trudno wyobrazić sobie współczesną organizację, której to zjawisko byłoby obce, wszak „gubi się, kto sam pracuje” (przysłowie chorwackie). Nie będę tutaj przytaczał żadnych poważnych teorii, zasad czy prawideł dotyczących delegowania – a zgoła coś odmiennego. Otóż w Internecie napotkałem na anegdotę, której autorem jest Amerykanin M. L. Myce. Miał on zwrócić uwagę Towarzystwu Ornitologicznemu USA na istnienie żyjących w organizacjach nowych gatunków ptaków nazwanych przez niego Delegatos americanum. Jego lista została uzupełniona przez H. Koontz’a i C. O’Donnell’a. 

czytaj dalej »

Opublikowano: 2012-05-21
Tagi: szkolenia, zarządzanie
Kategorie: Szkolenia

Dlaczego tak trudno sprzedawać?

Podczas szkoleń spotykamy się handlowcami różnych branż, oferujących różnorodne produkty i usługi. Większość z nich zwraca uwagę, iż sprzedaje się coraz ciężej, niż jeszcze parę lat temu. Powodu tego problemu możemy nie musimy szukać daleko. Jest nim współczesny świat, w którym przyszło nam żyć. Żyjemy bowiem w świecie, w którym liczba komunikatów marketingowych, które mają na nas oddziaływać zwiększa się nieustannie. Mamy do wyboru więcej opcji – przykładowo zakup telefonu komórkowego to nie tylko wybór odpowiedniej sieci komórkowej (wszystkie zdają się być takie same), ale wybór aparatu z setek opcji „za złotówkę”.

czytaj dalej »

Opublikowano: 2012-05-10
Tagi: biznes, szkolenia, sprzedaż
Kategorie: Szkolenia

Starożytny problem z komunikacją

Okazuje się, iż problemy z komunikacją, a dokładniej z właściwym zrozumieniem komunikatu trapiły także starożytnych. Większość z nas zna mit o Tezeuszu, greckim królewiczu, synu Egeusza - króla Aten. Zapamiętaliśmy go głównie dlatego, iż zgładził Minotaura - tym samym oswobodził swój lud od składania ofiar z ludzi...

czytaj dalej »

Opublikowano: 2012-04-20
Tagi: komunikacja
Kategorie: Szkolenia

Dajesz marchewkę - nie działa, gdyż...

Aby to odpowiedzieć na to pytanie trzeba poznać paradygmaty trzeciej generacji systemów motywacyjnych (Motywacja 3.0). W internecie możemy znaleźć wyniki eksperymentu Karla Dunkner'a. Poddani badaniu mieli za zadane przymocować do drewnianej ściany świecę - mając do dyspozycji pineski oraz zapałki - świecę w ten sposób, aby nie kapał na nią wosk.

czytaj dalej »

Opublikowano: 2012-04-10
Tagi: zarządzanie, motywacja
Kategorie: Szkolenia

Cele, targety, plany... są poważnym niebezpieczeństwem!

Współcześnie menadżerowie sprzedaży uważają wyznaczanie celów jako często jedyny sposób motywowania swoich podwładnych. Mechanizm jest zawsze podobny. Właściciel oczekuje wzrostu w danym roku, co "skutecznie" sygnalizuje radzie nadzorczej. Ta, dostępnymi środkami motywuje zarząd, wyznaczając często abstrakcyjne i nierealne cele. Zarząd, często pozostać na swoich stanowiskach - dodaje coś od siebie i przekazuje cel dyrektorowi sprzedaży. Przeważnie jest to cel powiększony w ten sposób, iż 80% zrealizowanego planu przez dyrektora sprzedaży - jest już 100% potrzebnego wolumenu sprzedaży, by zarząd otrzymał gratyfikację. Co robi dyrektor - zastosuje podobny mechanizm z targetami w stosunku do kierowników/menadżerów regionalnych, ci zaś w stosunku do handlowców... i maszyna działa!

W świetle ostatnich badań okazuje się, że ten sposób jest nie tylko mało skuteczny, ale wysoce groźny i niebezpieczny zarówno dla organizacji, jak i dla klienta.

czytaj dalej »

Opublikowano: 2012-04-7
Tagi: zarządzanie, motywacja, sprzedaż
Kategorie: Szkolenia

Jakiego handlowca warto zrekrutować?

Poprawna odpowiedź na tytułowe pytanie może zapewnić sukces naszej organizacji, albo też stać się powodem licznych niepowodzeń na trudnym i wymagającym rynku. Niezależenie bowiem od branży w jakiej działamy, jeśli mamy do czynienia z klientem zewnętrznym – to właśnie on – handlowiec – będzie grał pierwsze skrzypce i nadawał ton wzajemnym relacjom.

Prowadząc badania własne w Instytucie zbieramy informację od naszych klientów, szczególnie interesując się tymi organizacjami, które odnoszą ponad przeciętne sukcesy na rynku. W samych organizacjach interesują nas ponad przeciętni pracownicy działów handlowych. Co ich łączy?

czytaj dalej »

Opublikowano: 2012-03-20
Tagi: zarządzanie, sprzedaż
Kategorie: Szkolenia

Wyzwania najstarszego zawodu świata

Antropologowie stwierdziliby pewnie, iż najstarszym zawodem świata jest myśliwy. Możemy jednak się zgodzić, iż sprzedawca należy do tej czołówki. Wymiana towarów i usług była jednym z podstawowych aspektów naszego pokojowego współistnienia z innymi.

czytaj dalej »

Opublikowano: 2012-03-13
Tagi: biznes, sprzedaż
Kategorie: Szkolenia

Motywacja 2.0

W modelu 1.0 motywujący zakładał, iż skoro pracodawca zaspokaja podstawowe potrzeby pracowników, to będzie to dostateczna motywacja do pracy. Czyli płaćmy minimalną krajową bo taki mam rynek pracy – na pewno znajdą się tacy, którzy będą chcieli na tych warunkach pracować. Kolejnym wariant motywacji jest związany z warunkowaniem instrumentalnym, opisanym przez B. F. Skinnera. Uważał on, iż za zachowania człowieka jest odpowiedzialne jego zewnętrzne środowisko, a nie jego wewnętrzne potrzeby. I tak powstały modele motywacji ogólnie określane mianem „kija i marchewki”.

czytaj dalej »

Opublikowano: 2012-03-6
Tagi: biznes, szkolenia, zarządzanie, motywacja
Kategorie: Szkolenia

1 2 3 4 5 ... 6Poznaj nas


Bartbo Sp. z o.o.
Butryny 100
10-687 Olsztyn
tel. 89 513 32 82
bartbo@bartbo.pl

Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-18:00