Blog

Beczka stresu

Jedna z koncepcji dotyczących stresu posługuje się alegorią beczki, do której malutkimi kropelkami jest dolewany stres. Tą beczką jest oczywiście nasz organizm. I choć wydaje się, iż kolejna kropelka nie czyni większej różnicy, to powiększa ona "stresową objętość", która napiera na ściany beczki. Możemy w tym momencie posłużyć się miarą zaprezentowaną w skali wydarzeń życiowych.

czytaj dalej »

Opublikowano: 2013-02-24
Tagi: szkolenia, rozwój osobisty
Kategorie: Szkolenia

Stres... co z nim zrobić?

Stara prawda mówi, iż lepiej (taniej) zapobiegać, niż leczyć. W aspekcie indywidualnym konieczna jest elementarna dbałość o zdrowie, w tym odpowiednią długość snu, regularne zmniejszanie napięcia poprzez ruch, muzykę, spotkania z wartościowymi dla nas ludźmi, pielęgnowanie poczucia humoru. budowanie indywidualnej odporności, uczenie się akceptowania zmian.

czytaj dalej »

Opublikowano: 2012-09-3
Tagi: doradztwo, kurs, szkolenia, rozwój osobisty
Kategorie: Szkolenia

Czy zawsze powinniśmy być asertywni?

Podczas jednego z naszych ostatnich szkoleń uczestnik zadał pytanie – czy dobrą strategią jest zachowywanie się asertywnie zawsze, wszędzie i przy każdej okazji? Można to pytanie trochę zmodyfikować i zapytać – czy w można byłoby funkcjonować w świecie mając w katalogu zachowań wyłącznie zachowania asertywne?
Przypominam, iż asertywność to sztuka wyrażania naszych uczuć, myśli i życzeń oraz dbania o przestrzeganie należnych nam praw – bez naruszania praw innych osób. Zachowanie asertywne pomaga uzyskiwać to, czego chcesz, ale nie kosztem innych ludzi, pomaga też bronić się przed manipulacjami. Asertywność to umiejętność, którą można nabyć, a to oznacza, iż asertywności można się nauczyć :)

czytaj dalej »

Opublikowano: 2012-06-25
Tagi: komunikacja, szkolenia, rozwój osobisty
Kategorie: Szkolenia

Delegujesz? Zlecasz? Przewodzisz? Rozpoznaj swój gatunek!

Delegowanie to czasowe przekazanie przez menedżera wykonywania części jego zadań i uprawnień podwładnemu lub zespołowi z zachowaniem ostatecznej odpowiedzialności za realizację przekazanego zadania. Zdajemy sobie sprawę, iż trudno wyobrazić sobie współczesną organizację, której to zjawisko byłoby obce, wszak „gubi się, kto sam pracuje” (przysłowie chorwackie). Nie będę tutaj przytaczał żadnych poważnych teorii, zasad czy prawideł dotyczących delegowania – a zgoła coś odmiennego. Otóż w Internecie napotkałem na anegdotę, której autorem jest Amerykanin M. L. Myce. Miał on zwrócić uwagę Towarzystwu Ornitologicznemu USA na istnienie żyjących w organizacjach nowych gatunków ptaków nazwanych przez niego Delegatos americanum. Jego lista została uzupełniona przez H. Koontz’a i C. O’Donnell’a. 

czytaj dalej »

Opublikowano: 2012-05-21
Tagi: szkolenia, zarządzanie
Kategorie: Szkolenia

Dlaczego tak trudno sprzedawać?

Podczas szkoleń spotykamy się handlowcami różnych branż, oferujących różnorodne produkty i usługi. Większość z nich zwraca uwagę, iż sprzedaje się coraz ciężej, niż jeszcze parę lat temu. Powodu tego problemu możemy nie musimy szukać daleko. Jest nim współczesny świat, w którym przyszło nam żyć. Żyjemy bowiem w świecie, w którym liczba komunikatów marketingowych, które mają na nas oddziaływać zwiększa się nieustannie. Mamy do wyboru więcej opcji – przykładowo zakup telefonu komórkowego to nie tylko wybór odpowiedniej sieci komórkowej (wszystkie zdają się być takie same), ale wybór aparatu z setek opcji „za złotówkę”.

czytaj dalej »

Opublikowano: 2012-05-10
Tagi: biznes, szkolenia, sprzedaż
Kategorie: Szkolenia

Motywacja 2.0

W modelu 1.0 motywujący zakładał, iż skoro pracodawca zaspokaja podstawowe potrzeby pracowników, to będzie to dostateczna motywacja do pracy. Czyli płaćmy minimalną krajową bo taki mam rynek pracy – na pewno znajdą się tacy, którzy będą chcieli na tych warunkach pracować. Kolejnym wariant motywacji jest związany z warunkowaniem instrumentalnym, opisanym przez B. F. Skinnera. Uważał on, iż za zachowania człowieka jest odpowiedzialne jego zewnętrzne środowisko, a nie jego wewnętrzne potrzeby. I tak powstały modele motywacji ogólnie określane mianem „kija i marchewki”.

czytaj dalej »

Opublikowano: 2012-03-6
Tagi: biznes, szkolenia, zarządzanie, motywacja
Kategorie: Szkolenia

Czy trudniej szkolić menadżerów?

Skuteczne szkolenie powinno być nastawione na doskonalenie osobowości uczestnika. Dzieje się to między innymi dzięki interakcjom z innymi uczestnikami – czyli dzięki uzyskiwaniu tak zwanego feedback’u – informacji zwrotnej. Jeśli feedback jest przekazywany właściwie to umożliwia zmianę myślenia, refleksję dotychczasowym postepowaniem, zmianę automatycznych reakcji na bodźce oraz wykształcenie i stosowanie nowych sposobów reakcji. Rozwój jakichkolwiek kompetencji czy umiejętności zależy od naturalnych predyspozycji, motywacji do doskonalenia siebie, otwartości na informację z otoczenia (feedback), a także z chęci skorzystania z pomocy trenera, wykładowcy, nauczyciela.

czytaj dalej »

Opublikowano: 2012-02-14
Tagi: biznes, szkolenia, lider
Kategorie: Szkolenia

1 2Poznaj nas


Bartbo Sp. z o.o.
Butryny 100
10-687 Olsztyn
tel. 89 513 32 82
bartbo@bartbo.pl

Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-18:00