Blog

Czy stać Ciebie i Twoją firmę na to by nie inwestować w zespół?

W mądrych głowach właścicieli firm rośnie świadomość, że efektywnie pracujący zespół to największa wartość firmy. Maszyny i urządzenia można kupić ale zgromadzić w organizacji wartościowych ludzi jest coraz trudniej, dlatego też coraz chętniej biznesmeni, dyrektorzy i top management inwestuje w profesjonalnie zorganizowane wyjazdy integracyjne, które mają pomóc w budowie jeszcze lepszych relacji między pracownikami i motywować zespół do dalszej pracy. 

czytaj dalej »

Opublikowano: 2014-02-7
Tagi: team building, zarządzanie, rozwój osobisty, outdoor
Kategorie: Porady

Oceń swoje miejsce pracy

Miejsce naszej pracy możemy ocenić za pomocą 12 pytań zaproponowanych przez Marcusa Buckingham'a. Uważa on, iż jeśli pracownik odpowie twierdząco na wszystkie pytania - to znaczy, iż jego miejsce pracy jest idealne. Co ciekawe, opisuje on bardzo szerokie badania, z których wynika jasno, iż "to właśnie przełożony, a nie płaca, apanaże, dodatkowe korzyści czy charyzmatyczny przywódca na najwyższym szczeblu, ma największy wpływ na tworzenie atmosfery miejsca pracy.

czytaj dalej »

Opublikowano: 2013-01-21
Tagi: coaching, zarządzanie
Kategorie: Szkolenia

Jak delegujesz?

Z zarządzaniem nieodłącznie wiąże się zjawisko delegowania polegające na tym, iż przełożony przekazuje cześć swoich uprawnień swoim podwładnym w celu wykonania określonych, zleconych zadań. Literatura opisuje paradoks delegowania – kierownik oddaje to, co chciałby zachować (władzę), a zachowuje to, co chciałby oddać (odpowiedzialność). H. Sherman wyróżnił dziewięć poziomów delegowania.

czytaj dalej »

Opublikowano: 2012-06-12
Tagi: komunikacja, zarządzanie, lider
Kategorie: Szkolenia

Delegujesz? Zlecasz? Przewodzisz? Rozpoznaj swój gatunek!

Delegowanie to czasowe przekazanie przez menedżera wykonywania części jego zadań i uprawnień podwładnemu lub zespołowi z zachowaniem ostatecznej odpowiedzialności za realizację przekazanego zadania. Zdajemy sobie sprawę, iż trudno wyobrazić sobie współczesną organizację, której to zjawisko byłoby obce, wszak „gubi się, kto sam pracuje” (przysłowie chorwackie). Nie będę tutaj przytaczał żadnych poważnych teorii, zasad czy prawideł dotyczących delegowania – a zgoła coś odmiennego. Otóż w Internecie napotkałem na anegdotę, której autorem jest Amerykanin M. L. Myce. Miał on zwrócić uwagę Towarzystwu Ornitologicznemu USA na istnienie żyjących w organizacjach nowych gatunków ptaków nazwanych przez niego Delegatos americanum. Jego lista została uzupełniona przez H. Koontz’a i C. O’Donnell’a. 

czytaj dalej »

Opublikowano: 2012-05-21
Tagi: szkolenia, zarządzanie
Kategorie: Szkolenia

Dajesz marchewkę - nie działa, gdyż...

Aby to odpowiedzieć na to pytanie trzeba poznać paradygmaty trzeciej generacji systemów motywacyjnych (Motywacja 3.0). W internecie możemy znaleźć wyniki eksperymentu Karla Dunkner'a. Poddani badaniu mieli za zadane przymocować do drewnianej ściany świecę - mając do dyspozycji pineski oraz zapałki - świecę w ten sposób, aby nie kapał na nią wosk.

czytaj dalej »

Opublikowano: 2012-04-10
Tagi: zarządzanie, motywacja
Kategorie: Szkolenia

Cele, targety, plany... są poważnym niebezpieczeństwem!

Współcześnie menadżerowie sprzedaży uważają wyznaczanie celów jako często jedyny sposób motywowania swoich podwładnych. Mechanizm jest zawsze podobny. Właściciel oczekuje wzrostu w danym roku, co "skutecznie" sygnalizuje radzie nadzorczej. Ta, dostępnymi środkami motywuje zarząd, wyznaczając często abstrakcyjne i nierealne cele. Zarząd, często pozostać na swoich stanowiskach - dodaje coś od siebie i przekazuje cel dyrektorowi sprzedaży. Przeważnie jest to cel powiększony w ten sposób, iż 80% zrealizowanego planu przez dyrektora sprzedaży - jest już 100% potrzebnego wolumenu sprzedaży, by zarząd otrzymał gratyfikację. Co robi dyrektor - zastosuje podobny mechanizm z targetami w stosunku do kierowników/menadżerów regionalnych, ci zaś w stosunku do handlowców... i maszyna działa!

W świetle ostatnich badań okazuje się, że ten sposób jest nie tylko mało skuteczny, ale wysoce groźny i niebezpieczny zarówno dla organizacji, jak i dla klienta.

czytaj dalej »

Opublikowano: 2012-04-7
Tagi: zarządzanie, motywacja, sprzedaż
Kategorie: Szkolenia

Jakiego handlowca warto zrekrutować?

Poprawna odpowiedź na tytułowe pytanie może zapewnić sukces naszej organizacji, albo też stać się powodem licznych niepowodzeń na trudnym i wymagającym rynku. Niezależenie bowiem od branży w jakiej działamy, jeśli mamy do czynienia z klientem zewnętrznym – to właśnie on – handlowiec – będzie grał pierwsze skrzypce i nadawał ton wzajemnym relacjom.

Prowadząc badania własne w Instytucie zbieramy informację od naszych klientów, szczególnie interesując się tymi organizacjami, które odnoszą ponad przeciętne sukcesy na rynku. W samych organizacjach interesują nas ponad przeciętni pracownicy działów handlowych. Co ich łączy?

czytaj dalej »

Opublikowano: 2012-03-20
Tagi: zarządzanie, sprzedaż
Kategorie: Szkolenia

Motywacja 2.0

W modelu 1.0 motywujący zakładał, iż skoro pracodawca zaspokaja podstawowe potrzeby pracowników, to będzie to dostateczna motywacja do pracy. Czyli płaćmy minimalną krajową bo taki mam rynek pracy – na pewno znajdą się tacy, którzy będą chcieli na tych warunkach pracować. Kolejnym wariant motywacji jest związany z warunkowaniem instrumentalnym, opisanym przez B. F. Skinnera. Uważał on, iż za zachowania człowieka jest odpowiedzialne jego zewnętrzne środowisko, a nie jego wewnętrzne potrzeby. I tak powstały modele motywacji ogólnie określane mianem „kija i marchewki”.

czytaj dalej »

Opublikowano: 2012-03-6
Tagi: biznes, szkolenia, zarządzanie, motywacja
Kategorie: Szkolenia

Motywacja 1.0

Gro pracodawców dalej uznaje tak zwaną piramidę potrzeb A. Maslowa jako podstawę konstruowania systemów motywacyjnych. Jak pamiętamy ten wybitny uczony wyszczególnił pięć grup potrzeb, które ułożył hierarchicznie. Były to potrzeby fizyczne, bezpieczeństwa, przynależności, potrzeby szacunku i uznania oraz samorealizacji. Dodatkowo twierdził, iż potrzeby wyższego rzędu mogą być zaspokojone po zaspokojeniu potrzeb rzędu niższego. Mówiąc innymi słowy – jeśli moje potrzeby biologiczne są zaspokojone zaczynam szukać spełnienia kolejnych w hierarchii – potrzeb bezpieczeństwa. I tak wspinam się po drabince potrzeb, aż dojdę do samorealizacji.

czytaj dalej »

Opublikowano: 2012-02-28
Tagi: zarządzanie, lider, motywacja
Kategorie: Szkolenia

1 2 3Poznaj nas


Bartbo Sp. z o.o.
Butryny 100
10-687 Olsztyn
tel. 89 513 32 82
bartbo@bartbo.pl

Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-18:00