Szkolenia sprzedaży

szkolenia-sprzedazowe-01

Sprzedaż jest podstawa działalności każdej firmy. To fundament, bez którego firma nie ma racji bytu. Sprzedaż jest także sztuką, którą opanowują tylko nieliczni. Profesja handlowca jest jednym z najstarszych zawodów świata, wykonywanym przez wiele osób, ale tylko niektórzy potrafią uzyskiwać w nim ponadprzeciętne efekty. Ci, którzy nie mają w sobie tej smykałki czy daru sprzedażowego zazwyczaj szybko kończą swoją karierę. Nie jest to jednak żadna czarna magia, ani kwestia artystycznego talentu, a techniki efektywnej sprzedaży oparte są na badaniach i obserwacjach psychologicznych. Nadążając za zmianami na światowych rynkach oferujemy Wam szkolenia sprzedażowe, które  nauczą Was, jak efektywnie wykorzystać psychologię i techniki sprzedażowe by osiągnąć sukces.

Kariera handlowca zależy w dużej mierze od posiadanych umiejętności i doświadczenia- wiedzy. Musi on bowiem w odpowiedni sposób trafić do klienta, tak by adekwatnie odpowiedzieć na jego potrzeby. Dzisiejszy klient jest jednak wymagający. Jeszcze do niedawna to sprzedawcy byli „królami sytuacji”. Znamienne były słowa Henry`ego Forda, który na początku XX wieku zapewniał swoich klientów, że mogą sobie zażyczyć samochód w każdym kolorze, byle by był to czarny. Aktualnie takie poglądy nijak mają się do pozycji, jaką zdobyli konsumenci.

Nasze szkolenia bazując na najnowszych badaniach i obserwacjach z zakresu psychologii, neurolingwistyki i psychologii społecznej pokazują czym kierują się w podejmowaniu decyzji zakupowych klienci. Nauczysz się jak skutecznie pracować z klientem i odpowiadać na jego potrzeby i oczekiwania. Podczas wszystkich organizowanych przez nas szkoleń sprzedażowych stosujemy dwie zasady: „praktycy praktykom” oraz „najnowsza i sprawdzona wiedza”.

W ramach szkoleń sprzedaży prowadzimy szkolenia z zakresu:

 • Technik sprzedaży,
 • Technik negocjacji.

Szkolenie „Techniki sprzedaży” bazuje na tezie, że współczesny świat jest światem konsumpcjonizmu, a oparciem dla wszystkich działań podejmowanych przez człowieka jest sprzedaż. Dobra transakcja to taka, która usatysfakcjonuje obie, biorące w niej udział, strony. Usatysfakcjonowany i powracający klient jest najlepszą gwarancją sukcesu firmy. Szkolenie ma aktywną, praktyczną formę i obejmuje wykłady merytoryczne, jak i warsztaty i ćwiczenia, prowadzone w jak najbardziej atrakcyjnej i przystępnej dla kursantów formie. Podczas szkolenia kładziemy na umiejętność budowania trwałych i satysfakcjonujących relacji z klientem oraz budowanie profesjonalnego wizerunku handlowca.

Ramowy program szkolenia obejmuje:

 • Wizerunek profesjonalnego handlowca jako ambasadora firmy w terenie,
 • Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klienta,
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się w celu zawarcie korzystnej umowy handlowej,
 • Różne rodzaje rozmów handlowych z klientem (rozmowa telefoniczna i bezpośrednia),
 • Nawiązywanie i podtrzymywania korzystnych relacji handlowych,
 • „Magnetyczna” prezentacja oferty handlowej,
 • Język perswazji,
 • Trudni klienci.

Szkolenie „Techniki negocjacji” znajduje zastosowanie nie tylko w pracy zawodowej handlowca, ale również  w życiu codziennym. Umiejętność negocjacji wpływa na osiąganie zamierzonych celów, szybko i skutecznie. Uczestnicy szkolenia będą rozwijać i poznawać zdolności zastosowania technik negocjacyjnych, technik antymanipulacyjnych, zadawania pytań, zachowań asertywnych, pozyskiwania informacji czy kreowania pozytywnej atmosfery rozmów.

Ramowy program szkolenia obejmuje:

 • komunikacja interpersonalna w negocjacjach,
 • strategie negocjacji,
 • przygotowanie do negocjacji,
 • BATNA, cele minimalne, cele maksymalne,
 • proces negocjacyjny, fazy negocjacji i priorytety,
 • znaczenie nastawienia psychicznego,
 • umiejętności komunikowania się,
 • zachowanie równowagi pomiędzy mówieniem i słuchaniem,
 • podtrzymywanie pozytywnej atmosfery rozmów,
 • interpretowanie sygnałów werbalnych i niewerbalnych,
 • taktyki negocjacyjne i manipulacje,
 • techniki wpływania na ludzi,
 • asertywność w kontaktach biznesowych.

Adresatami naszych szkoleń są: Przedstawiciele handlowi, handlowcy, pracownicy pionów sprzedaży, osoby zajmujące się obsługa klienta, jak  również osoby, które prowadzą sprzedaż bezpośrednią… ale tak naprawdę każdy powinien umieć sprzedawać, gdyż w dzisiejszych czasach każde działanie jest sprzedażą.

 
Poznaj nas


Bartbo Sp. z o.o.
Butryny 100
10-687 Olsztyn
tel. 89 513 32 82
bartbo@bartbo.pl

Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00