fbpx

Niniejsza Polityka prywatności określa
zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności
użytkowników serwisu internetowego: bartbo.pl

Administratorem danych osobowychw ramach realizacji założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 jest firma: Bartbo Sp. z o.o, z siedzibą pod adresem: Butryny 100, 10-687 Olsztyn, NIP 739-185-23-59, REGON 510825651, zwana dalej: „Administratorem danych”.

1. Definicje.

 1. Administrator danych osobowych (dalej Administrator danych) – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 2. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora danych, dostępna pod adresem internetowym: https://bartbo.pl/
 3. Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Sposób zbierania danych osobowych.

Dane osobowe zbierane w serwisie są przekazywane bezpośrednio przez użytkowników za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na podstronach serwisu. Oprócz tego serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Zakres i cel zbieranych danych osobowych.

 1. Wysyłając zapytanie przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, użytkownik wskazuje: nazwę nadawcy, adres email lub/i numer telefonu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytanie.
 2. Przystępując do subskrypcji newslettera, użytkownik jest zobowiązany wskazać adres email.  Przetwarzanie danych osobowych do celów wysyłki newslettera odbywa się po uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronach serwisu.

Podczas wizyty w serwisie, system wykorzystywany przez Administratora danych automatycznie pobiera: adres IP użytkownika. Adres jest zapisywany w dziennikach logów serwera. System zapisuje w pamięci przeglądarki użytkownika pliki – tzw. cookies.

Pliki cookies.

 1. Pliki cookies są to niewielkie pliki zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki, które przekazują na serwer operatora serwisu internetowego informacje dotyczące aktywności użytkownika.
 2. Pliki cookies zapisywane przez serwis Administratora danych:
  1. PHPSESSID – wykorzystywany w celu zapisywania działań użytkownika w trakcie korzystania z serwisu, dzięki temu ciasteczku dowiadujemy się w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu i możemy pracować nad jego doskonaleniem.
  2. ID – plik serwera googleads.g.doubleclick.net, który zapisuje informacje o działaniach Użytkownika po kliknięciu w reklamę Google Adwords i przekazuje zwrotnie informacje o konwersjach.
 3. Brak możliwości zapisania cookies ograniczy działanie funkcjonalności dostępnych w serwisie takich, jak np. oferto-konfigurator.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)każdy użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki.
 5. Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania:
  1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  4. Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/
  5. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
  6. UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.  

5. Kontakt

Administrator danych może kontaktować się z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie w sprawach związanych z przesłanymi zapytaniami lub z zamówioną subskrypcją newslettera.

6. Zmiana danych oraz prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych

Każdy użytkownik ma prawo zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe, osobiście przesyłając dyspozycję do Administratora danych pocztą elektroniczną na adres: bartbo@bartbo.pl 

7. Zabezpieczenie danych.

 1. Administrator danych zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 2. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora danych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione i zobowiązane do zachowania danych w poufności.

8. Odpowiedzialność

 1. Administrator danych stosuje opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.
 2. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.
 3. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Administratora danych o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 4. W Serwisie mogą zostać zamieszczone odnośniki i przekierowania do innych stron www. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

9. Zmiany w polityce prywatności.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronach Serwisów wraz z datą ostatniej aktualizacji.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ

© BARTBO 2001 - 2024